INFORMAŢII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

19 iulie 2019


 

Acest document

Rezumat

Tratăm cu foarte mare seriozitate datele dumneavoastră cu caracter personal! Prezentul document explică cum putem să Prelucrăm eventualele Date ale dumneavoastră cu caracter personal. Prezentul document poate fi modificat sau actualizat şi din acest motiv vă rugăm să verificaţi periodic dacă nu a fost actualizat.

Acest document este furnizat de către IQLEX CONSULTING SRL în numele său şi este destinat celor din afara companiei noastre, cu care interacţionăm, inclusiv clienţi, vizitatori ai paginilor Web ale noastre precum şi utilizatori serviciilor noastre (împreună numite “dumneavoastră”). Noţiunile definite care sunt utilizate în prezentul document sunt explicate mai jos.

Pentru scopurile prezentului document IQLEX CONSULTING SRL are calitatea de Administrator a datelor cu caracter personal. Datele de contact sunt prezentate mai jos.

Prezentul document poate fi modificat sau actualizat ca să respecte modificările procedeelor noastre în domeniul Prelucrării Datelor cu caracter personal, modificările eventuale  ale regulamentelor legale corespunzătoare. Recomandăm ca dumneavoastră să citiţi cu atenţie prezentul document şi să verificaţi periodic această pagină ca să înregistraţi orice modificări care intervin eventual în conformitate cu condiţiile prezentului document.

Colectarea Datelor cu caracter personal

Rezumat

Datele cu caracter personal – putem să colectăm sau să obţinem direct de la dumneavoastră (de exemplu cand ne contactati); în cadrul relaţiilor noastre cu dumneavoastră; când publicaţi Datele dumneavoastră personale (de exemplu când publicaţi un articol despre noi în reţeaua socială); când vizitaţi paginile noastre Web; când vă înregistraţi la utilizarea oricărei din paginile noastre Web. De asemenea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră putem să colectăm de la terţe părţi (de exemplu de la baze de date de contact existente la terte parti).

Colectarea Datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal despre dumneavoastră putem să colectăm de la următoarele surse:

 • Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră: Putem să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ni le furnizaţi (de exemplu dacă ne contactaţi prin intermediul oricarui mijloc de comunicare, de exemplu e-mail sau website etc).
 • Informaţiile furnizate de terţe persoane: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal de la terţe persoane care ni le furnizează, în special din baze de date
 • Informaţiile despre relaţii: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul relaţiilor curente cu dumneavoastră (de exemplu, vă furnizăm serviciile şi noi păstrăm Datele cu caracter personal legate de această relaţie).
 • Informaţiile pe care le publicaţi dvs: În unele cazuri putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal in cazul in care aţi publicat în mod evident şi anume prin intermediul mediilor sociale (de exemplu putem să colectăm informaţiile de la profilul (profilele) dumneavoastră din medii sociale, dacă plasaţi o postare publică).
 • Informaţiile de la paginile Web: Putem să colectăm sau să obţinem Datele dumneavoastră cu caracter personal  atunci când vizitaţi oricare din paginile noastre Web sau folosiţi orice funcţie sau sursă accesibilă prin intermediul paginii Web. 

Crearea Datelor cu caracter personal

Rezumat

Putem crea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră (de exemplu înregistrările interacţiunilor dumneavoastră cu noi).

De asemenea putem crea Datele cu caracter personal despre dumneavoastră precum de  exemplu înregistrările despre interacţiunile dumneavoastră cu noi şi informaţiile despre istoricul comunicarilor cu dumneavoastra.

Categorie de Date cu caracter personal pe care putem să o prelucrăm si pastram

Rezumat

Putem păstra datele de identificare a dumneavoastră (de exemplu nume); datele demografice (de exemplu vârsta dumneavoastră); datele de contact ale dumneavoastră (de exemplu adresa dumneavoastră); însemnări privind declaraţiile de consimţământ acordate; informaţii despre plăţi (de exemplu adresa de facturare); informaţii despre interacţiunile dumneavoastră cu conținutul nostru sau cu publicitatea noastră; orice opinii sau păreri care ni le furnizaţi.

Putem să Prelucrăm următoare categorii de Date cu caracter personal despre dumneavoastră: 

 • Date despre dumneavoastră:nume (prenume); numele preferat; şi fotografii.
 • Date demografice: sex; data naşterii / vârstă; cetăţenie; stare civilă; titlu; şi limba preferată.
 • Date de contact:adresă de corespondenţă; adresa pentru remitere; numărul de telefon;  adresa de e-mail; date despre aplicaţii de tip messenger; datele despre messaging (mesaj rapid de text); şi date de la medii sociale.
 • Informaţii de plată: înregistrări de facturare; înregistrări de plată; adresă de facturare; mod de plată; numărul contului bancar; numele titularului contului; date privind asigurarea contului; BACS; SWIFT; IBAN; suma; data achitării; şi înregistrări despre controale.
 • Informaţii despre profesie şi specializare: specializare, profesie sau loc de muncă
 • Datele, care referă la renume şi situaţie financiară:legături de capital, condiţii financiare, delicte şi condamnări, datele de contact şi bancare ale furnizorilor şi ale beneficiarilor.
 • Datele referitoare la paginile noastre Web: tip de aparat; sistem de operare; tip de browser; setarea browserului; adresa IP; setarea limbii; datele şi ora de conectare la pagina Web; nume de utilizator; parola; date privind accesarea sigură; date despre utilizare; informaţii statistice agregate.
 • Informaţii despre angajator: În cazul în care interacţiunea cu dumneavoastră intră în calitate de angajat, denumirea, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail a angajatorului dumneavoastră în termeni relevanţi.
 • Date despre conţinut şi despre reclamă: Însemnări despre interacţiunile dumneavoastră cu reclamele noastre şi cu conţinutul online, înregistrări despre reclamă şi conţinut vizualizat pe pagini care vi s-au afişat, şi orice interacţiune a dumneavoastră eventuală cu un astfel de conţinut sau reclamă (inclusiv deplasări cu mouse, clicuri pe mouse, oricare formular completat de dumneavoastră (inclusiv formulare care nu au fost completate în întregime şi trimise) şi orice interacţiune prin intermediul displayului digital.
 • Opinii şi păreri: Oricare opinii şi păreri care ne trimiteţi în baza selectării proprii sau  prezentaţi atitudinile dumneavoastră şi le publicaţi în articole publice pe platforme de medii sociale.

Temeiul de drept de Prelucrare a Datelor cu caracter personal

Rezumat – temeiul de drept de Prelucrare a Datelor cu caracter personal

Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră personale în cazul în care: dumneavoastră aţi declarat consimţământul în prealabil; Prelucrarea este necesară pentru scopurile contractului între noi şi dumneavoastră; Prelucrarea este cerută în baza legii corespunzătoare; sau avem interesul autorizat şi valabil pentru Prelucrare.

În cazul Prelucrării Datelor cu caracter personal pentru scopurile menţionate în prezentul document  în funcţie de împrejurimi ne putem baza pe unele din temeiuri de drept specificate mai jos:

 • Consimţământ: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care am obţinut acordul expres al dumneavoastră în prealabil pentru Prelucrare (acest temei de drept se aplică numai în relaţie de Prelucrare care este cu totul voluntar – nu se aplică la Prelucrare care este necesară sau obligatorie în orice privinţă);
 • Derularea contractului: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare în legătură cu orice contract care încheiaţi cu noi; de acest temei de drept ne sprijinim în cazul în care corespondam cu dumneavoastră în legătură cu contractele noastre; 
 • Conformitate cu prevederile legale corespunzătoare: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care Prelucrarea este cerută de acte legislative corespunzătoare; sau
 • Interese legitime: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care avem interesul legitim.

În orice caz ne străduim ca să se asigure următoarele:

 • Prelucrare în conformitate cu lege, este adecvată şi realizată în conformitate cu condiţiile prezentului document; 
 • avem interesul legal comercial pentru realizarea Prelucrării; şi
 • nu este există o probabilitate mai mare de impact negativ asupra intereselor dumneavoastră, drepturile principale sau asupra libertăţii în urma Prelucrării.

Informaţii personale sensibile

Rezumat– informaţii personale sensibile

Nu intenţionăm să colectăm şi nici să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile. Atunci când avem nevoie să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile, atunci le Prelucrăm numai în interes legitim şi realizăm acest lucru în conformitate cu prevederile legislative corespunzătoare.

Nu intentionam să culegem şi nici să  Prelucrăm altfel Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cadrul activităţii comerciale curente. În cazul în care este necesar ca din orice motiv să se Prelucreze Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile atunci ne  bazăm pe una dintre bazele juridice de mai jos:

 • Conformitatea cu prevederile legale corespunzătoare: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cazul în care Prelucrarea este cerută sau admisă de prevederile legislative corespunzătoare; 
 • Consimţământul: Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cazul în care în conformitate cu prevederile legale am primit consimţământul expres al dumneavoastră în prealabil pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal sensibile (acest temei de drept se aplică numai în relaţie de Prelucrare care este cu totul voluntar – nu se aplică la Prelucrare care este necesară sau obligatorie în orice privinţă).

Dacă ne furnizaţi Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile de orice alt fel de subiect de date trebuie să va asiguraţi ca din partea dumneavoastră să fie vorba de furnizare în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi pentru a ne asigura că suntem în măsură să ne bazăm pe oricare dintre temeiurile juridice de mai sus pentru Prelucrarea unor astfel de Date cu caracter personal sensibile.

Scopuri pentru care putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal

Rezumat – Scopuri pentru care putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: oferind servicii pentru dumneavoastră; concordanţa cu regulamente legale corespunzătoare; îmbunătăţirea serviciilor noastre; asigurarea securităţii clienţilor noştri; funcţionarea paginilor noastre Web; comunicare cu dumneavoastră; administrarea sistemelor noastre IT; gestionarea financiară; realizarea anchetelor; asigurarea securităţii spaţiilor şi a sistemelor noastre; şi îmbunătăţirea paginilor noastre Web.

Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri prezentate mai jos sau, eventual, în conformitate cu reglementările legale relevante: 

 • Oferirea serviciilor:Oferirea serviciilor noastre sau paginilor noastre Web; oferirea serviciilor la cerere şi comunicare cu dumneavoastră despre astfel de servicii. Toate acestea pot include de exemplu Prelucrarea noastră a datelor dumneavoastră pentru scopul de a va putea trimite factura respectivă, etc.
 • Concordanţa cu legi şi regulamente legislative: Respectarea numeroaselor obligaţii legale care se referă la noi, ca de exemplu gestionarea documentaţiei pentru scopuri de reglementare prezentate; exploatarea documentaţiei respective în cazul cercetării realizate de către autorităţile competente eventual în cadrul unei alte interacţiuni cu autoritatea administraţiei publice.
 • Verificarea concordanţei:Îndeplinirea responsabilităților noastre de reglementare în domeniul complianţei, inclusiv verificarea tipului ‘Know Your Client’; şi confirmarea şi verificarea identităţii dumneavoastră (şi anume şi utilizând agenţiile pentru evaluarea ratingului de credit); şi screening având în vedere orice listă de sancţiuni gestionată de stat şi/sau de  autoritățile competente în materie penală precum şi având în vedere şi alte restricţii legale.
 • Paginile noastre Web: Funcționarea şi administrarea paginilor noastre Web; oferirea conţinutului, vizualizarea reclamelor şi a altor informaţii pentru dumneavoastră; comunicare şi interacțiuni cu dumneavoastră prin intermediul paginilor noastre Web; şi să vă informăm despre orice modificări intervenite la paginile noastre Web, despre serviciile noastre.
 • Comunicare: Comunicarea cu dumneavoastră cu ajutorul oricăror mijloace (şi anume prin e-mail, telefon, mesaje de tip text, medii sociale, poştă sau personal), cu comunicarea mesajelor şi a altor informaţii care ar putea să vă intereseze, având în vedere că toate aceste comunicări vă vor fi furnizate în conformitate cu regulamentele legislative în vigoare; păstrarea şi actualizarea tuturor datelor de contact în funcţie de necesitate; şi obţinerea consimţământului dumneavoastră opţional prealabil  în funcţie de necesitate.
 • Comunicare şi funcționarea IT:Gestionarea sistemelor noastre de comunicare; funcţionarea sistemelor IT de securitate; şi verificările securităţii IT.
 • Protecţie de securitate şi sănătate în muncă:Evaluarea protecţiei de securitate şi sănătate în muncă şi gestionarea intereselor; şi asigurarea concordanţei cu regulamentele legale corespunzătoare.
 • Managementul financiar:Vânzare; finanţare; audituri corporative
 • Sondaje:Angajamentul dumneavoastră pentru a obține feedback despre serviciile noastre.
 • Asigurare:Asigurarea fizică a spaţiilor noastre (inclusiv înregistrările vizitelor în spaţiile noastre; şi a înregistrărilor de la sistemul camerelor de luat vederi); şi asigurare electronică (inclusiv înregistrări privind istoricul de accesare şi datele privind accesul).
 • Depistarea, economisirea şi prevenirea încălcării regulilor şi a activităţii criminale în conformitate cu regulamentele legale corespunzătoare.
 • Proceduri juridice şi administrative:Dovedirea si apărarea drepturilor legale.

Imbunatatirea paginilor noastre Web şi a Produselor: Identificarea problemelor legate de paginile noastre Web sau de serviciile noastre; planificarea îmbunătăţirii paginilor noastre Web sau a serviciilor noastre; şi crearea noilor pagini Web.

Comunicarea Datelor cu caracter personal terţilor

Rezumat – comunicarea Datelor cu caracter personal terţelor persoane

Putem să comunicăm Datele dumneavoastră cu caracter personal: autorităţilor judecătoreşti si administrative; Prelucrătorului nostru extern al datelor şi subcontractanţilor Prelucrătorului nostru; oricărei persoane în funcţie de necesitate în legătură cu procedură penală sau administrativă în cazul necesar pentru scopuri de cercetare, de investigare sau prevenire a criminalităţii; oricărui dobânditor al întreprinderii noastre; şi oricăror agenţi de publicitate externi, plug-in-uri sau conţinut de pe paginile Web ale noastre.

Putem comunica Datele cu caracter personal:

 • dumneavoastră, eventual reprezentanţilor desemnaţi de dumneavoastră; 
 • autorităţilor judecătoreşti şi administrative la cerere, pe baza unei obligații legale sau a unui ordin al autorității competente sau în scopul raportării sau suspectării încălcării legii sau reglementărilor aplicabile;
 • experţilor în contabilitate, auditorilor, juriştilor şi altor consultanţi externi ai societăţii IQLEX CONSULTING SRL care sunt obligați prin contract să păstreze confidențialitatea informațiilor;
 • altor Prelucrători externi (precum sunt de exemplu societăţile de transport; etc.)  operând oriunde în lume, în conformitate cu cerințele enumerate mai jos;
 • oricărei persoane competente, autorităţii competente în materie penală sau tribunalului, în măsura necesară pentru a dovedi, exercita sau apăra drepturile legitime;
 • oricărei persoane competente pentru scopuri de prevenire, cercetare, investigare şi urmărire a criminalităţii sau exercitarea pedepsei; 
 • oricărui dobânditori extern (dobânditorilor) în cazul in care dorim să vindem sau să transferăm întreprinderea noastră sau activele (în întregime sau o parte) (şi de asemenea în cazul unei reorganizări, desfiinţări sau lichidări).

În cazul că angajăm un Prelucrător extern pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, Prelucrătorul respectiv va fi obligat să respecte obligaţiile angajamentelor contractuale: (i) A Prelucra Datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile scrise anterior; şi (ii) a primi măsuri pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea Datelor cu caracter personal; împreună cu oricare alte cerinţe de legislaţia aplicabilă.

Transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

Rezumat – transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

Putem să trasferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal recepţionerilor din alte ţări. În cazul în care transferă Datele cu caracter personal din Spaţiul Economic European unui recepţioner din afara Spaţiului Economic European, care nu este răspunzător de jurisdicție relevantă, atunci realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale standard.

Având în vedere caracterul internaţional al activității noastre de afaceri se poate întâmpla că în legătură cu scopurile menţionate în prezentul document să avem nevoie să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal la alti subiecti, precum şi la terţe persoane aşa cum s-a arătat mai sus. Din acest motiv putem să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte ţări care în comparaţie cu ţara unde vă aflaţi pot avea legislaţia diferită precum şi cerinţele privind respectarea protecţiei datelor.

În cazul în care transferăm Datele cu caracter personal din Spaţiul Economic European recepţionerului care nu este Răspunzător de jurisdicţie relevantă atunci  realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale Standard.

Securitatea datelor

Rezumat – securitatea datelor

Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Asiguraţi vă rog ca orice Date cu caracter personal care ne trimiteţi să le trimiteţi într-un mod sigur.

Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale sau împotriva comunicării neautorizate, accesului neautorizat precum şi împotriva altor forme ilegale sau neautorizate de Prelucrare în conformitate cu regulamentele legislative aplicabile.

Având în vedere faptul că internetul este un sistem deschis, transferul de informaţii prin intermediul internetului nu este cu totul sigur. Cu toate că am luat toate măsurile adecvate pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal nu putem asigura securitatea datelor dumneavoastră care ne trimiteţi prin intermediul internetului – orice astfel de transfer este pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să vă asigurați că toate Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise într-o manieră sigură. 

Corectitudinea datelor

Rezumat – corectitudinea datelor

Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura ca Datele dumneavoastră personale să fie corecte şi actualizate şi să fie radiate sau corectate în cazul în care aflăm că sunt incorecte. Vă rugăm să ne informaţi în cazul în care Datele dumneavoastră cu caracter aflate în posesia noastră sunt incorecte sau depășite.

Luăm toate măsurile adecvate să ne asigurăm ca:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm să fie corecte şi dacă va fi necesar şi actualizate; şi
 • orice Date ale dumneavoastră cu caracter personal pe care le Prelucrăm şi care nu sunt corecte (având în vedere scopul Prelucrării, să fie radiate sau corectate neîntârziat).

Putem să vă cerem confirmarea corectitudinii a Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Întotdeauna ne puteţi contacta cu cerere pentru corectare sau radiere a Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.

Minimalizarea datelor

Rezumat – minimalizarea datelor

Luăm toate măsurile adecvate ca să reducem volumul Datelor dumneavoastră cu caracter personal Prelucrate de noi la un volum care este necesar.

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm ca Datele dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm să fie reduse la  Datele cu caracter personal solicitate în mod rezonabil în scopurile menționate în acest document. 

Păstrarea datelor

Rezumat – păstrarea datelor

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie păstrate numai atâta timp cât este necesar pentru orice scop legitim.

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie Prelucrate numai pe durata de timp minimă care este necesară pentru îndeplinirea scopurilor stipulate în prezentul document. Perioada de păstrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal este guvernată de următoarele: 

•      Vom păstra copiile Datelor dumneavoastră cu caracter personal sub o formă care permite identificarea numai atâta timp cât:

a. întreţinem relaţia activă cu dumneavoastră (de exemplu, când vă prestăm nişte servicii, sau când avem o relaţie activă îndelungată); sau

b. suntem obligaţi din punct de vedere legal să păstrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal; sau

 

în plus:

•       pentru perioada de timp:

1. durata oricărei perioade de prescripție aplicabile (adică oricărei perioade în cursul căreia ar putea orice persoană să aibă o pretenţie legală împotriva noastră în legătură cu Datele dumneavoastră cu caracter personal sau oricare autoritate ar putea să deschidă o procedură administrativă sau o altă procedură pentru care Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea să fie relevante); şi

2.   alte două (2) luni după expirarea unei astfel de perioade de prescripţie (ca în cazul că vreo persoană revendică pretenția la sfârșitul termenului de prescripție să avem la dispoziţie o durată de timp pentru identificarea Datelor cu caracter personal la care se refer revendicarea sau în cazul că oricare autoritate deschide procedura ca noi să mai avem în deţinere documentaţia respectivă),

şi:

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal – mai putem Prelucra pentru perioada de timp suplimentară cât mai este necesară dacă vor fi ridicate orice revendicări legale relevante sau să fie aplicat o altă metodă legală.

În timpul perioadei de timp prezentate în punctele (1) şi (2) mai sus reducem Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  pentru salvare şi asigurarea acestor date în continuare cu excepţia cazurilor când este necesar să se evalueze în legătură cu orice revendicare legală, eventual un angajament în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

După ce expiră perioadele de timp conform punctelor (1), (2) şi (3) de mai sus atunci fiecare în amploarea prezentată, fie:

 • radiem permanent sau lichidăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, respective; sau
 • executăm anonimizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  relevante.

Drepturile dumneavoastră legale

Rezumat – drepturile dumneavoastră legale

Conform legilor aplicabile puteţi avea mai multe drepturi în ceea ce priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv: dreptul de a nu de furniza Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul la acces la Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul să cereţi corectarea inexactităţii; dreptul să cereţi radierea sau reducerea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la ridicarea obiecţiunii împotriva Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la transferarea Datelor dumneavoastră cu date personale în amploarea relevantă la un alt Administrator; dreptul la retragerea consimţământului; şi dreptul la depunere a plângerilor privind Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale. Este posibil să vi se solicite să vă dovediți identitatea înainte de a putea îndeplini aceste drepturi.

Conform regulamentelor legislative corespunzătoare puteţi avea mai multe drepturi în ceea ce priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv:

 • dreptul de a nu furniza Datele dumneavoastră cu caracter personal (însă vă atragem atenţia că se poate întâmpla că nu vom putea oferi toate avantajele legate  de paginile noastre Web, de produsele noastre sau serviciile noastre în cazul în care nu ne furnizaţi  Datele dumneavoastră cu date personale – de exemplu se poate întâmpla că nu vom putea efectua demersurile pentru prestarea serviciilor necesare);
 • dreptul de a cere accesul la Datele dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul să de a solicita o copie a acestora, împreună cu informaţiile referindu-se la caracterul lor, Prelucrarea şi comunicarea Datele cu caracter personal relevant;
 • dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactităţi în Datele dumneavoastră cu caracter personal relevante;
 • dreptul ca din motive legitime de a solicita:
   • radierea Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante; sau
   • limitarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante;
 • dreptul ca din motive legitime de a solicita obiecţie împotriva Prelucrării  Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante  din partea noastră sau în numele nostru, mai ales, în cazul marketingului direct; 
 • dreptul de a transfera anumite Date ale dumneavoastră cu caracter personal relevante la un alt Administrator, şi anume în amploarea structurată posibilă, curent utilizate şi într-un format lizibil mecanic; 
 • în cazul în care Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimţământului dumneavoastră, dreptul de retragere a consimțământului (cu menţiune că  retragerea consimţământului nu va afecta orice legitimitate a Prelucrării care s-a realizat înainte de ziua în care am primit notificarea privind retragerea consimţământului, şi nu împiedică Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal  în baza unei alte baze juridice accesibile); şi
 • dreptul de a depune plângeri referitoare la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal relevante către  Oficiul pentru Protecţia Datelor(mai ales către Oficiul pentru Protecţia Datelor în ţara membră a UE unde lucraţi, adică în care s-a produs încălcarea probabilă).

 

Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră legale. 

În cazul în care aţi dori să aplicaţi vreunul din aceste drepturi, eventual dacă aveţi nişte întrebări despre aceste drepturi sau orice altceva din prezentul document, eventual despre Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci vă rog să ni le adresaţi prin intermediul datelor de contact de mai jos, Vă atragem atenţia că:

 • înainte de a îndeplinire a acestor drepturi vă putem solicita dovedirea identităţii dumneavoastră; 
 • în cazul în care solicitarea dumneavoastră necesită găsirea altor fapte reale (de exemplu stabilirea dacă vreo Prelucrare este în contradicţie cu regulamentele legale aplicabile), vom investiga cererea în mod rezonabil rapid înainte de a decide cu privire la următorul pas; şi dacă prelucrarea din partea noastră bazată pe obligaţiile provenite din lege atunci se poate întâmpla că nu vă vom putea soluţiona solicitarea dumneavoastră.

Date de contact

Rezumat – datele de contact

Puteţi să ne contactaţi trimiţându-ne o scrisoare prin e-mail.

Cu eventualele observaţii, întrebări sau neclarităţi privind informaţiile din prezentul document eventual orice alte întrebări în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal care realizăm singuri sau le predăm spre prelucrare vă rugăm să ne contactaţi aici: 

Definiţii 

 

 • Jurisdicţie corespunzătoare” înseamnă jurisdicţia care Comisia Europeană în mod formal a dispus să fie jurisdicţia care conferă nivelul adecvat de protecţie a Datelor cu caracter personal.
 • “Administrator” înseamnă un subiect care decide cum şi de ce  Datele cu caracter personal vor fi Prelucrate. În multe jurisdicţii Administratorul este primul responsabil pentru respectarea regulamentelor referitoare la protecţia datelor.
 • “Oficiul pentru Protecţia Datelor “reprezintă o autoritate independentă a administraţie de stat care prin lege este desemnat să supravegheze respectarea regulamentelor corespunzătoare privind protecţia datelor.
 • SEE” înseamnă Spaţiul Economic European.
 • Datele cu caracter personal“ sunt informaţii privind persoana fizică identificată sau identificabilă care poate fi identificată direct sau indirect, mai ales, referindu-se la un anumit identificator, de exemplu nume, numărul de identificare, date de locaţie,  identificator de reţea sau unul sau mai multe elemente fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, identităţii culturale sau sociale a acestei persoane fizice.
 • “Prelucra”, “Prelucrând“sau “Prelucrat” înseamnă orice operaţie cu Datele cu caracter personal care este realizată cu ajutorul sau fără ajutorul metodelor automatizate, precum este culegerea, înregistrarea, clasarea, structurarea, salvarea în memorie, adaptarea sau modificarea, căutarea, consultarea, utilizarea, accesarea prin transfer, divulgarea sau oricare altă accesare, ordonare sau combinare, limitare, radiere sau lichidare.
 • “Prelucrător” reprezintă orice persoană sau subiect care Prelucrează Datele cu caracter personal pentru Administrator (în afară de angajaţii Administratorului).
 • Profilare“ înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea lor pentru evaluarea unor aspecte personale care au legătură cu persoană fizică, mai ales, pentru analiza sau evaluarea aspectelor care se referă la performanţa ei de lucru, situaţia economică, starea sănătăţii ei, preferinţele ei personale, interese, fiabilitate, comportare, locaţie unde se află sau pe unde trece.
 • Datele cu caracter personal relevante” prezintă Datele cu caracter personal în legătură cu care acționăm în calitate de Administrator. 
 • “Datele cu caracter personal sensibile”sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau credinţe filosofice sau apartenenţa la sindicate, sănătatea fizică şi psihică, viaţa sexuală sau convingerea, condamnarea în materii penale şi infracţiuni, reale sau presupuse, codul numeric personal sau orice alte informaţii care conform prevederilor legale sunt considerate a fi sensibile.
 • Clauze contractuale standard” reprezintă dispoziţiile model de transfer adoptate de Comisia Europeană sau care a adoptat Oficiul pentru Protecţia datelor cu caracter personal  şi a aprobat Comisia Europeană.
 • Pagina Web”înseamnă orice pagină web de care dispunem şi menţinem în funcţionare sau funcţionează sau este întreţinută în numele nostru.